מיקרופונים

המיקרופון הוא החוליה הראשונה בשרשרת ההקלטה, הוא
בעצם מחליף את האוזן האנושית ולכן חשיבותו רבה ביותר.
המיקרופונים מתחלקים בגדול לשני סוגים דינמי וקונדנסר.
בגדול המיקרופון הדינמי מיועד להקלטות קירבה כגון תופים,
כלי הקשה ועוד והקונדנסר הוא מיקרופון רגיש יותר ובעל טווח
תדרים רחב יותר ובו אנו משתמשים להקלטות שירה, כלי קשת, פסנתר ועוד...
אין ספק שסוג ואיכות המיקרופון השפעתם ניכרת ביותר על איכות ההקלטה.