CONTROL UNIT

ACTIVE BALANCE CONTROL UNIT

 • יחידת שליטה איכותית לאולפני הקלטה
 • היחידה היא מאוזנת לחלוטין ( לעומת יחידות זולות שנמכרות בשוק)
 • ביחידת שליטה יש 2 כניסות סטיראו מאוזנות + זוג לא מאוזנות
 • 2 יציאות מאוזנות למוניטורים
 • מצב MONO + מצב DIM או MUTE למוניטורים
 • מגבר אוזניות איכותי + TALK BACK , כפתורי שליטה נפרדים לעוצמת המיקרופון ועוצמת שמע לאוזניות.
 • ישנה אפשרות לשלוח מיקס שונה להקלטה מאשר המיקס למוניטורים.
 • פוטנציומטר איכותי ביותר של ALPS BLUE VELVET
 • היחידה שקופה לחלוטין במעבר הצליל !!
 • החיווט הפנימי עם כבלי MOGAMI
 • החיבורים מאחור הם על D SUB -25

מחיר: 2574 ₪ (כולל מע"מ)