אנלוג להקלטה

חשיבותה של השרשרת האנלוגית גדולה מאד לאחר המיקרופון הקדם
מגבר הוא זה שאחראי ישיר לאיכות הצליל אותו אני נקליט.
בהמשך השרשרת נימצאים הקומפרסור והאקולייזר, אשר בעזרתם
נבחר את ההתנהגות הדינמית ואת הצבע אשר נרצה לקבל.
אם נקליט באיכות שאנו מחפשים כאשר נגיע למיקס הוא יהיה קל ופשוט.
או כמו שנאמר

We can`t fix it in the mix!!